MENU

Venue

Venue

Grand Prince Hotel Shin Takanawa

3-13-1 Takanawa, Minato-ku Tokyo, 108-8612 Japan
Tel : +81-(0)3-3442-1111
https://www.princehotels.com/shintakanawa/

Page Top